Kariéra

Zabýváme se revizemi a opravami železničních kolejových vozidel. Jsme dceřinou společností METRANS, a. s., největšího středoevropského operátora kombinované dopravy.
Máme více než sedmdesátiletou tradici v opravách železničních kolejových vozidel a svoje služby poskytujeme státním i soukromým dopravcům.

Projekt: Podnikové vzdělávání firmy METRANS DYKO Rail Repair Shop
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013266
Realizace: od 1.12.2019 do 30.9.2021
Cíl projektu:
Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuální nabídka pracovních míst METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o. Kolín:

Popis standardních pracovních míst METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o. Kolín: